Lidský faktor


.

Technické zabezpečení horolezce musí být na takové úrovni, aby dokázalo pokrýt tzv. lidský faktor. Každý člověk je totiž omylný, chybuje však nejčastěji v krizových situacích, anebo pod psychickým či fyzickým tlakem. Není nutné popisovat, že horolezci jsou vystaveni tlaku podobnému, jako piloti dopravních letadel. Nečekaný pád může přijít v okamžiku, kdy nejsme myšlenkami soustředěni na problematickou situaci, a vězte, že s těmi se horolezci potýkají neustále.
vrchol hory.jpg


Prověšené lano


To bývá nejčastější příčinou pádů a smrtelných úrazů. Dochází k tomu v situacích, kdy prvolezec podcení prověšení lana, stejně tak je tomu u jistící osoby. Provaz se prověšuje i v důsledku špatné obsluhy jistítek (kladek a blokantů).  Paradoxně dochází k těžkým úrazům většinou na počátku lezení, kdy je lano příliš uvolněné u jištění prvolezců. Velmi častou, přesto nebezpečnou situací, je nevhodně vyměřená délka volného lana, kterou prvolezec nabírá ještě před zacvaknutím do expresní smyčky tvořené dvěma karabinami.

.


Tři principy


Logice tří principů se říká „život nebo smrt“. Vznikla na základě mnohaletých zkušeností lezců, kteří se vydávají na umělé stěny i do horského masivu. Tuto mnemotechnickou pomůcku lze přirovnat k židli – trojnožce. Jestliže trojnožce uhnije (rozpadne se) jedna noha, skácí se, protože zbývající dvě ji neudrží.
Princip č. 1 – jistící lezec musí dbát na brzdící ruku. Brzdné lano (to co vychází z jistítka volně) je v tu chvíli dostatečně napnuto mezi brzdící rukou a jistítkem. Pustit brzdící vlákno třeba jen na okamžik, může skončit tragicky.
Princip č. 2 – jistítko je konstruováno s brzdícím mechanismem, který nesmí být omezen žádnou mechanickou překážkou. Brzdící ruka však musí při pádu lezce vlákno udržet v takové poloze, aby samotný mechanismus brzdy byl funkční (jde o jistý drobný rádius, kde se lano přibrzdí, případně zasekne).
ochrana horolezce.jpg
Princip č. 3 – žádný alkohol a psychotropní látky, které omezují lidské reflexy. Jestliže je člověk „v pohodě“ a není pod vlivem alkoholu apod., má tzv. svírací reflex. Pokud totiž při pádu lezci hrozí, že by se mu lano vysmeklo z ruky, dlaně podvědomě ve zlomku sekundy reflexivně sevřou provaz a zároveň s ním trhnou směrem k tělu – k sobě, a to i tehdy, kdy je člověk k smrti vyděšený.

Lidský faktor
4 (80%)2
.