Poznejte senegalské krásy: hlavní město Dakar či ostrov Gorée nebo růžové jezero


Na nejzápadnějším bodě Afriky, na zeleném poloostrově, v její úplné špičce se nachází hlavní město Senegalu, Dakar. Toto město je ze tří stran obklopeno mořem a odevšad je to na pobřeží kousek. Zde najdete unikátní směs klasické rozvojové země Afriky, koloniální památky, které zde zůstaly po Nizozemcích a Britech či Portugalcích, a samozřejmě moderní architekturu, které se kloubí s tradiční kulturou západní Afriky.

1. Navštivte dakarské národní muzeum
Národní muzeum je umístěno v centru města, ve velice moderní budově, které vévodí socha třetího tisíciletí s trubačem, který ohlašuje příchod nového věku.

2. Ostrov Goreé, kde bylo přestupní místo otroků
Tento ostrov má velmi smutnou minulos. Nachází se na Seznamu světového dědictví UNESCO, jelikož jsou zde pevnosti a tábory, kde byl provozován obchod s lidmi. Otroctví zde zurřelo až dlouho do osmnáctého století. toto městečko je prudce koloniální a nese mnoho znaků portugalské koloniální architektury.

Najdete zde Dom otroků, kde je zahrada a také pomník bývalým otrokům.
Město Dakar je známé převážně tím, že se zde jezdily závody Paříž-Dakar. Název zůstal, ale dnes se již dávno jezdí v Jižní Americe, takže ani nezačíná v Paříži, ani nekončí v Dakaru.

Navštivte Růžové jezero Lac Rosé

Toto jezero má deset krát více soli než moře. to je také důvod, proč má voda v tomto jezeře jemně růžovou barvu. Těží se zde už desítky let sůl, které se kope ze dna a poté se naváží na loďky. Jedná se o velice náročnou práci, která je navíc zdraví škodlivý. Musí se neustále omývat pokožka sladkou vodou, aby aktivní a velmi prudká sůl nerozežrala kůži dělníků.

· Můžete se zde koupat podobně jako v Mrtvém moři
· Toto jezero má rovněž léčivé účinky
· Léčí se zde převážně problémy spojené hlavně s kůží