Letní stěhování je dvakrát náročnější, než kdy jindyStěhovací firma vás přemístí, kam si budete přát, a téměř kdykoli. Pokud trváte vy sami, anebo jste nuceni přestěhovat se právě mezi červnem a srpnem, měli byste počítat s některými jevy, které vás mohou zaskočit.

Na co musíte myslet v letním období

Na bouřky a krupobití – v létě je četnost bouřek samozřejmě nejvyšší a jejich předpověď bývá poměrně přesná, a když meteorologové stanoví jistou pravděpodobnost vzniku těchto jevů, neberte to na lehkou váhu. Musíte lépe zabezpečit stěhované předměty před prudkým lijákem a případnými kroupami. Zároveň neriskujte pohyb venku za bouřky a raději počkejte, až ustane a situace se zklidní. Zvláště opatrní buďte tam, kde není hromosvod, anebo je poškozený.

stěhování ložnice

Na extrémní vedra – k létu horko patří, ale pokud je tropické a trvá moc dlouho, může vám sebrat mnoho sil. Extrémní vedro může skončit i úžehem a pobytem v nemocnici, myslete na ochranu proti přehřátí a dostatek tekutin. V extrémních vedrech trpí nejvíce mozek, důležité je chladit obličej a zbytek hlavy chladnými obklady nebo občasnou sprchou.

letní vedra

Úžeh není úpal – k úpalu dochází pouze při kontaktu se slunečními paprsky, zatímco úžeh je zapříčiněn vysokými teplotami obecně. V létě je úpal docela častý, když se dlouho zdržujete na přímém slunci, což je při stěhování v Praze docela možné. Měli byste mít vhodnou pokrývku hlavy.

Pozor na rostliny – stěhováci stěhují v létě i pokojové rostliny a možná, že vás upozorní, abyste je důkladně zabalili, např. do krabice, a patřičně ji označili. Většině rostlin velmi škodí přímé prudké letní slunce, takže zvláště v létě je stěhujte zabezpečené v krabici s víkem.

Děti, senioři a zvířata – ti všichni jsou náchylní na vlivy extrémních letních teplot a přímého slunce, dbejte o to, aby nikdo z nich nebyl těmto situacím vystaven moc dlouho, a také aby zejména senioři nepřenášeli v horku těžké předměty.