Tarotové karty


Třeba ty tarotové jsou velice zajímavé. S těmito kartami se lidé radí také již dlouhá léta. 
Odkud přišly?

Jejich původ je opředen tajemstvím. Podle některých historických pramenů jsou údajně součástí dědictví starověkého Egypta. Podle jiných z Indie. Hlavní symboly prý odpovídají indickým božstvům. V 18. století je popularizoval Antoin Court de Gobelín, ten věřil, že jejich domovem byl Egypt. Zkrátka je to nejasná záležitost a historické stopy končí někde ve 13. století.
tarot vůz 
Dvě arkády

Karty Malé arkády měly údajně vzniknout až ve středověku, je jich 56. Karty Velké arkády jsou mnohem starší a je jich 22. Dnešní podoba tarotu vznikla prý kolem roku 1600.
karty na výklad 
Co nám mohou poradit?

Výkladů těchto karet je mnoho. Dají se aplikovat na všechny součásti lidského https://www.levneknihy.cz/daniel-martinezvigue-ferron/atlas-lidskeho-tela/152136 života. Nejdůležitější je asi správně se jich zeptat. Od správně položené otázky se odvíjí celý výklad. Podle toho, na kterou oblast života se ptáme, se pak odvíjí u jednotlivých karet jejich význam. Pro začátečníka je velice obtížné určitou kartu pochopit, vyložit její význam. K výkladu je nutné používat svou vlastní novou sadu, ne karty, se kterými již pracovala jiná osoba. Nechala na nich totiž svůj „otisk“. Vykládání tarotu je věc důstojná, vážná. Nehraje se s nimi po hospodách, jako například s těmi mariášovými.

 věštění budoucnosti
Staré výklady byly drsnější

Zajímavé je, že výklady v dřívějších dobách byly poněkud ostřejší. Osobu, pro kterou bylo vykládáno vůbec nešetřili. Řeč karet byla někdy až bolestivě jasná. V modernějších výkladech je postupováno jaksi citlivěji, ostrost věštby je trochu zmírňována (například u karet Viselec, Poustevník, Měsíc). Jsme ušetřeni velkých katastrof a zmaru (například u karet Smrt, Věž, Ďábel). Jsou vykládány mírněji, jsou „hodnější“. Je naznačováno spíše ukončení přežitého, zastaralého a nefunkčního. Dávají naději, že to bude nahrazeno novým, možná i lepším.

Tarotové karty
4 (80%)3