Tarotové karty


Třeba ty tarotové jsou velice zajímavé. S těmito kartami se lidé radí také již dlouhá léta.
Odkud přišly?
Jejich původ je opředen tajemstvím. Podle některých historických pramenů jsou údajně součástí dědictví starověkého Egypta. Podle jiných z Indie. Hlavní symboly prý odpovídají indickým božstvům. V 18. století je popularizoval Antoin Court de Gobelín, ten věřil, že jejich domovem byl Egypt. Zkrátka je to nejasná záležitost a historické stopy končí někde ve 13. století.
tarot vůz
Dvě arkády
Karty Malé arkády měly údajně vzniknout až ve středověku, je jich 56. Karty Velké arkády jsou mnohem starší a je jich 22. Dnešní podoba tarotu vznikla prý kolem roku 1600.
karty na výklad
Co nám mohou poradit?
Výkladů těchto karet je mnoho. Dají se aplikovat na všechny součásti lidského života. Nejdůležitější je asi správně se jich zeptat. Od správně položené otázky se odvíjí celý výklad. Podle toho, na kterou oblast života se ptáme, se pak odvíjí u jednotlivých karet jejich význam. Pro začátečníka je velice obtížné určitou kartu pochopit, vyložit její význam. K výkladu je nutné používat svou vlastní novou sadu, ne karty, se kterými již pracovala jiná osoba. Nechala na nich totiž svůj „otisk“. Vykládání tarotu je věc důstojná, vážná. Nehraje se s nimi po hospodách, jako například s těmi mariášovými.
věštění budoucnosti
Staré výklady byly drsnější
Zajímavé je, že výklady v dřívějších dobách byly poněkud ostřejší. Osobu, pro kterou bylo vykládáno vůbec nešetřili. Řeč karet byla někdy až bolestivě jasná. V modernějších výkladech je postupováno jaksi citlivěji, ostrost věštby je trochu zmírňována (například u karet Viselec, Poustevník, Měsíc). Jsme ušetřeni velkých katastrof a zmaru (například u karet Smrt, Věž, Ďábel). Jsou vykládány mírněji, jsou „hodnější“. Je naznačováno spíše ukončení přežitého, zastaralého a nefunkčního. Dávají naději, že to bude nahrazeno novým, možná i lepším.