Děti, největší štěstí našich životů


Naše dítě je vlastně část nás. Je to jako vytrhnout si srdce a nechat jej chodit celý život vedle sebe. Za období dětství se považuje narození dítěte a za konec dětství je považováno dospívání, kdy se z dítěte stává dospělý člověk.
novorozená dvojčata
Období života dítěte je rozděleno do několika kritérií:
1. Novorozenec:Za novorozence je bráno dítko 0-6 týdnů. Novorozeně se musí přizpůsobit světu, jelikož už se nenachází v teplém prostředí maminky.
2. Kojenec: Období kojence trvá od 6 týdnů až po 1,5 roku
3. Batole: Období batolete trvá od 1,5 roku do 2,5 roku
4. Předškolní věk: trvá od 3 let do 6 let
5. Školní věk: trvá od 6 let do 13 let
6. Puberta: trvá od 14 let do 17 let (asi nejhorší období :-D)
7. Dospívání: trvá od 18 let do 25 let
Za dítě je považován člověk do 18 let, kdy do této doby je bráno jako nezletilé, tudíž za sebe nemá ještě tak velkou zodpovědnost.
bubliny z bublifuku
Za nejhorším období dětského života je brána puberta. Je to období, kdy se tělo mění na člověka, který se může rozmnožovat. Dochází k uvolňování různých hormonů, které zajišťují růst kostí, svalů apod. Mezi největší viditelné změny patří nárůst výšky, změna hlasu, akné, změny kůže apod. V tomto období si člověk začíná uvědomovat sám sebe. Napodobuje myšlenky, svůj idol, bouří se proti rodičům. Začíná poznávat lásku, nová přátelství a neustále se pozoruje.
A co se jedná dospívání?
V tomto období sez člověka stává dospělý muž či žena. Člověk je lépe vyvinut a myslí více konzervativně. V dospívání už dotyčný za sebe bere veškerou zodpovědnost. Je mu umožněno například manželství, zaměstnaní apod. Tato fáze je pro některé rodiče fází nejtěžší a pro některé fází nejlepší. Dítě se zde většinou od svých rodičů stěhuje a začíná žít svůj vlastní život, což je pro některé rodiče těžké.
holčičky u pole
Nicméně je pořád lepší mít nějaké děti, nežli žádné děti J. Dokáží zaplnit mezery v našich životech a vyplnit je láskou. Sice občas umí pořádně řádit, ale to k tomu prostě patří. Co bychom jen přeci bez nich dělali?